CTM Buddy App 手機應用程式下載

 

CTM Buddy App 讓您隨時隨地透過手機應用程式查詢您的澳門電訊賬戶及服務!

 

立即下載!

 

 

 

 

 

或點擊直接下載